Strategic Distributor Model

Workshop

Strategic Distributor Model

ตั้งศูนย์(Distributor) อย่างไรไม่ให้สูญ

เพราะเราเชื่อว่า ช่องทาง Traditional Trade / General Trade

เป็นหนทางที่ยั่งยืนในการการสร้าง Profitable Growth

จัดโดย บริษัท iTalent (Thailand)

วัตถุประสงค์ของงาน

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องสำหรับการบริหารจัดการลูกค้าช่องทาง Traditional Trade / General Trade
 2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน และปัจจัยต่างๆ ก่อนการตัดสินใจเลือก Model ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านช่องทาง Traditional Trade / General Trade
 3. เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดูแล/บริหารจัดการลูกค้า เช่น การตั้ง KPI, เกณฑ์การตั้ง Incentive, Distribitor Profitablity Management เป็นต้น
 4. เพื่อสร้าง Channel Manager ที่มี Logic ที่ถูกต้อง/มีหลักการในการคิดและตัดสินใจ ในการขับเคลื่อน Strategy / นโยบายของบริษัท
 5. เพื่อสร้าง Profitable Growth ให้แก่บริษัท โดย Focus ที่ Mutual Benefit ของทั้ง บริษัท และ Distributor

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. Develop Core Competency ของ Function Sales

2. Mindset และ Attitude สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. Logic ในการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง

4.ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้กับสถานการณ์จริง

Workshop Overview

(เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย)

 • Workshop 2 วันเต็ม
 • ภาคทฤษฎี (Day 1)
  • ความแตกต่างระหว่าง
   • การขายผ่านทีมงานขายบริษัท (Direct)
   • การขายผ่าน Distributor
   • การขายผ่าน Dealer
   • บริษัท/กลุ่มสินค้าใด เหมาะหรือไม่เหมาะ กับการขายรูปแบบใด (พร้อมตัวอย่างจริงในตลาด)
  • How-to Distributor Model
   • Distributor มีกี่รูปแบบ
   • จุดแข็ง/จุดอ่อนของแต่ละรูปแบบ
   • บริษัท/กลุ่มสินค้าใด เหมาะหรือไม่เหมาะ กับ Distributor รูปแบบไหน (พร้อมตัวอย่างจริงในตลาด)
  • Key Success Factor of Successful Distributor Model
  • Distributor Model Evaluation
 • ภาคปฏิบัติ Role-play (Day 2)
  • จำลองสถานการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
   1. Case Study บริษัทสมมติ/กลุ่มสินค้าสมมติ ที่กำลังตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายช่องทาง Traditional Trade / General Trade
   2. (งานกลุ่ม) เตรียม Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหารบริษัท ว่า บริษัทสมมติ/กลุ่มสินค้าสมมติ เหมาะกับ Distributor Model หรือไม่ อย่างไร
  • จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอในรูปแบบเสมือน (Role Play) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ เจ้าของศูนย์ (Distributor) ตัวจริงเสียงจริง

การเรียนการสอนใช้ตัวอย่างสมมติ ร่วมกับสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ที่ผู้เรียนประสบจริงในชีวิตการทำงาน

ผู้สอนจะไม่มีการร้องขอ ให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบริษัท

Meet Facilitator (ประจำทั้ง 2 วัน)

Facilitator ของเราทั้ง 2 ท่าน และ Guest Speaker (เข้าของศูนย์ฯ) จะร่วมกันถ่ายทอดใน Workshop ครั้งนี้
Facilitator ท่านที่ 1 ตัวแทน Channel Management บริษัทใหญ่ : คุณอานนท์ รัชดานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารช่องทาง Traditional Trade
   • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20ปี ในเปิด-ปิด/บริหารศูนย์จัดจำหน่าย (Distributor) ทั่วประเทศในสินค้าหลากหลาย (ของกิน ของใช้ อาทิเช่น วิกซอล, ไฮยีน, Dutchmill, หยั่นหว่อยุน เป็นต้น
   • เคยดีลงานกับเจ้าของศูนย์ Distributor ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ
   • ผ่านการสร้างทีม Audit และ Train ทีมขายขาย Credit / Cashvan หลายพันชีวิตทั่วประเทศ
  •   ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ช่วยเหลือองค์กรใหญ่ๆ และ SME ในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ให้เติบโตอย่างมีกำไร
Facilitator ท่านที่ 2  ตัวแทนพัฒนาบุคลากรในวงการ FMCG : คุณชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.
 • Consultant และผู้ร่วมก่อตั้ง iTalent (Thailand) Co., Ltd. Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในการ Recruit Commercial Professional ให้กับบริษัท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ขนาดใหญ่ (ยอดขาย 5,000 ล้าน จนถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี) ส่วนหนึ่งของรายชื่อลูกค้า PepsiCo, Colgate-Palmolive, Dutch Mill, Mead Johnson Nutrition เป็นต้น
 • ประสบการณ์ 13 ปีในวงการ FMCG ดูแล Sales ในบริษัทอันดับต้นๆ ของโลกในวงการ Consumer Product เช่น  Nestle, Dumex, DKSH และ Mars
 • เข้าใจ Core Competency ของ Sales Function ทำให้สามารถ Identify Gap, Develop/Close Gap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ Business Challenge ได้ตรงตาม Corporate Goal

==> Role Play วันที่ 2 <== 

– พบกับตัวแทน เจ้าของศูนย์ฯ ตัวจริง

– จากประสบการณ์ที่มี ทำให้สามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win

– Feedback ผลลัพธ์ทันทีหลังดีลจบ พร้อมคำแนะนำเมื่อลงสนามจริง

Workshop นี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้ระบบ Distributor
 • ผู้ที่ปัจจุบันใช้ระบบ Distributor แล้วไม่แน่ใจว่าเหมาะสมหรือไม่
 • ผู้ที่ต้องการมองหาทางเลือกในการบริหารช่องทาง Traditional Trade / General Trade รูปแบบต่างๆ
 • Channel Manager / Trade Marketing Manager ที่ดูแลช่องทาง Traditional Trade / General Trade
 • Distributor Manager/Executive หรือแผนก Support อื่น ๆ ที่ต้องการเข้าใจงานดูแลลูกค้าช่องทาง Traditional Trade / General Trade
 • ผู้ที่มีความสนใจ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารช่องทาง Traditional Trade / General Trade วงการ FMCG (Fast Moving Consumer

Upcoming Date & Location (หลักสูตร 2 วัน)

วันจันทร์ที่ 17 และ อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 (หลักสูตร 2 วัน)
เวลา 9.30 – 17.00น.
สถานที่: Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้าม ICONSIAM
แผนที่ : https://goo.gl/maps/7kHDL9m8cCdBm9Az7 (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)
การเดินทาง : ซอยเจริญกรุง 30, ท่าน้ำสี่พระยา, มีที่จอดรถบริการฟรี

ค่าใช้จ่าย : (รวมเอกสารประกอบ Workshop, Coffee Break วันละ 2 ชุด และอาหารกลางวัน-บุปเฟ่ต์ 1 มื้อ)

 • ราคาปกติ 15,000 บาท + (VAT 7%)1,050.00 บาท = ราคารวม VAT 16,050.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,000 บาท + (VAT 7%) 840.00 บาท = ราคารวม VAT 12,840.00 บาท (สำหรับผู้ชำระเงิน 6 ท่านแรก เท่านั้น)
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ที่นั่ง

*กรณีขอใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

 • ราคาปกติ 16,050.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 15,000 บาท หักภาษีได้ 450.00 บาท ) ยอดโอนสุทธิ 15,600.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,840.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 12,000 บาท หักภาษีได้ 360.00 บาท) ยอดโอนสุทธิ 12,480.00 บาท

2. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน

**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”

บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6

กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : chutipong@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณป๊อป

โทร : 083-123-8814

Line-ID : @italent
Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand