Workshop : Hook up the Buyer


Workshop

Workshop : Hook up the Buyer

ดีลอยู่หมัด มัดใจจัดซื้อ (Buyer)

การทำงานร่วมกับ Buyer แบบ Win-Win

ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจงานที่ Buyer รับผิดชอบทั้งหมด

จัดโดย FB เพจ MT Clinic และ บริษัท iTalent (Thailand)

 

วัตถุประสงค์ของงาน

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกสำหรับการบริหารจัดการลูกค้า Modern Trade / Key Account ผ่านมุมมองของ Buyer
 2. เพื่อสร้าง Strategic Account Manager ที่สามารถทำงานร่วมกับ Buyer ในเชิงกลยุทธ์แบบ Win-Win พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของบริษัทและ Retailer ไปพร้อมกัน
 3. เพื่อให้เข้าใจ KPI ต่างๆ ที่ Buyer ใช้ตัดสินใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ Retailer รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่ Vendor/Supplier สามารถ Support ได้
 4. เพื่อให้เข้าใจหลักการที่ Buyer ใช้ในการบริหาร Portfolio (Vendor/Supplier) และความคาดหวังที่ Buyer มีต่อ Vendor/Supplier

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. Develop Core Competency ของ Sales Management
 2. Mindset และ Attitude ของ Strategic Account Manager
 3. Logic ในการคิดและตัดสินใจในรูปแบบ Strategic Partner
 4. ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้กับสถานการณ์จริงโดยเฉพาะกระบวนการทำ Account Plan

Workshop Overview(เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย)

 • Workshop 2 วันเต็ม (ภาคทฤษฎี 1 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 วัน)
 • ภาคทฤษฎี (Day 1)
  • Retailer Management
   • Buyer Target & KPI Setting Process
   • Vendor/Supplier Portfolio Management
  • Basic Calculation for Buyer (Margin, Other Incomes)
  • Basic Category Management
  • Basic Operation Management (Store Operation, Logistics)
  • Effective Business Presentation (Promotion Proposal, New Product Listing)
  • Effective Negotiation Framework (Business Plan Proposal, Trading Agreement)
 • ภาคปฏิบัติ (Day 2)
  • เหตุการณ์จำลองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 1. การนำเสนอ Promotion และหรือ New Product Listing
 2. การนำเสนอ Account Plan และหรือ Business Review
  • จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอในรูปแบบเสมือน (Role Play) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอดีต Senior Buyer ตัวจริงเสียงจริง

การเรียนการสอนใช้ตัวอย่างสมมติ ร่วมกับสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ที่ผู้เรียนประสบจริงในชีวิตการทำงาน

ผู้สอนจะไม่มีการร้องขอ ให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบริษัท

Meet Facilitator (ประจำทั้ง 2 วัน)

“ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยตัวมันเอง” เรื่องที่เกิดขึ้นในการดีลกับ Modern Trade ก็เช่นกัน
ทฤษฎีนั้นสำคัญ แต่ประสบการณ์สำคัญไม่แพ้กัน Process / Method / Techic / Tactic จำเป็นต้องผสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละบริษัทต้องการจะ Deliver
Facilitator ของเราทั้ง 3 ท่าน และ Guest Speaker อดีต Buyer จะร่วมกันถ่ายทอดใน Workshop ครั้งนี้
Facilitator ท่านที่ 1 ตัวแทนฝ่าย Key Account Manager บริษัทใหญ่ : คุณวลัย หวังสถิตย์พร อดีต Senior Customer Manager, Unilever
  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี ในการบริหาร Modern Trade รายใหญ่ (โดยเริ่มต้น 10 ปีแรกใน Unilever) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ช่วยเหลือองค์กรใหญ่ๆ และ SME ในการปรับตัว
 • ประสบการณ์การบริหารงานแบบ End to End ด้วยแนวทาง Complete Solution ที่สามารถ Balance Requirements ของทั้งสองฝ่ายในแบบ Win-Win
Facilitator ท่านที่ 2 ตัวแทนฝ่ายผู้ที่เคยอยู่ทั้งฝั่ง Supplier และ Trade (Buyer) : คุณรวิกานต์ ไทยสีหราช

  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี เริ่มต้นด้วยการเป็น Buyer รุ่นบุกเบิกของ Carrefour หลังจากนั้นได้ย้ายฝั่งไปร่วมงานกับ Supplier รายใหญ่หลายราย อาทิเช่น DKSH และย้ายกลับมาร่วมงานกับ Retail ระดับโลกเช่น IKEA และ Retail สัญชาติไทย ปัจจุบันผันตัวเองเป็น Trainer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management
 • ผู้ที่เข้าใจมุมมองของทั้งสองฝ่ายอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win
Facilitator ท่านที่ 3  ตัวแทนพัฒนาบุคลากรในวงการ FMCG : คุณชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.
 • Consultant และผู้ร่วมก่อตั้ง iTalent (Thailand) Co., Ltd. Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในการ Recruit Commercial Professional ให้กับบริษัท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ขนาดใหญ่ (ยอดขาย 5,000 ล้าน จนถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี) ส่วนหนึ่งของรายชื่อลูกค้า PepsiCo, Colgate-Palmolive, Dutch Mill, Mead Johnson Nutrition เป็นต้น
 • ประสบการณ์ 13 ปีในวงการ FMCG ดูแล Sales ในบริษัทอันดับต้นๆ ของโลกในวงการ Consumer Product เช่น  Nestle, Dumex, DKSH และ Mars
 • เข้าใจ Core Competency ของ Sales Function ทำให้สามารถ Identify Gap, Develop/Close Gap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ Business Challenge ได้ตรงตาม Corporate Goal

==> Role Play วันที่ 2 <== 

– พบกับตัวแทน Buyer ผู้มีประสบการณ์จากทั้ง 2 ฝั่ง : กับประสบการณ์รวมมากกว่า 10 ปี ในฐานะ Buyer จากทั้ง Tesco, Tops รวมถึง Retail ระดับโลกอย่าง IKEA และยังได้ผันตัวมาร่วมงานฝั่ง Supplier รายใหญ่หลายเจ้าของไทย

– จากประสบการณ์ที่มีทั้งสองฝ่าย ทำให้สามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win

– ดีลเสมือนจริง ต่อหน้า Buyer ตัวจริงเสียงจริง

– Feedback ผลลัพธ์ทันทีหลังดีลจบ พร้อมคำแนะนำเมื่อลงสนามจริง

Workshop นี้เหมาะสำหรับ :

 • Key Account Executive / Account Executive / Customer Executive
 • Key Account Supervisor / Account Supervisor / Customer Supervisor
 • Key Account Manager / Account Manager / Customer Manager (มือใหม่ / ระดับเริ่มต้น)
 • Trade Marketing / Category Management หรือแผนก Support อื่น ๆ ที่ต้องการเข้าใจงานดูแลลูกค้า Modern Trade
 • ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหาร Modern Trade / Key Account แต่มีความสนใจ

Upcoming Date & Location (หลักสูตร 2 วัน)

วันจันทร์ที่ 19 และ อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 (หลักสูตร 2 วัน)
เวลา 9.30 – 17.00น.
สถานที่: Jasmine City Hotel Bangkok @ Asoke (Sukhumvit 23)
แผนที่ : http://www.jasminecity.com/map/ (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)
การเดินทาง : MRT อโศก / BTS อโศก

ค่าใช้จ่าย : (รวมเอกสารประกอบ Workshop, Coffee Break วันละ 2 ชุด และอาหารกลางวัน-บุปเฟ่ต์ 1 มื้อ)

 • ราคาปกติ 15,000 บาท + (VAT 7%)1,050.00 บาท = ราคารวม VAT 16,050.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,000 บาท + (VAT 7%) 840.00 บาท = ราคารวม VAT 12,840.00 บาท (สำหรับผู้ชำระเงิน 6 ท่านแรก เท่านั้น)
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ที่นั่ง

*กรณีขอใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

 • ราคาปกติ 16,050.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 15,000 บาท หักภาษีได้ 450.00 บาท ) ยอดโอนสุทธิ 15,600.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,840.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 12,000 บาท หักภาษีได้ 360.00 บาท) ยอดโอนสุทธิ 12,480.00 บาท

2. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน

**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”

บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6

กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : chutipong@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดาว

โทร : 092-251-4065

Line-ID : @italent
Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand