Win-Win in TTA

Workshop

Win-Win in Trade Term Agreement

อ่านเกมส์-วางแผน-นำเสนอ-เจรจา TTA

ให้ลงเอยแบบ Win-Win

———————————————————-

เน้น ** Channel Hypermarket และ Cash & Carry **
———————————————————-

จัดโดย FBเพจ MT Clinic และ บริษัท iTalent (Thailand)

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 1. เพื่อให้การบริหารจัดการ Key Account Portfolios ที่ถืออยู่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และวาง Strategy ในการต่อรองให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมงานและเพื่อให้การเจรจาต่อรองมีประสิทธิผล เสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
 4. สามารถ Control and Management Sales Budget,  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. Develop Core Competency ของ Function Sales
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Trade Term Agreement
 3. ให้สามารถวางแผน Account Strategy ถูกต้อง และสอดคล้องกับ Channel Strategy
 4. เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง ที่เหมาะสม
 5. ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้กับสถานการณ์จริง
 

Workshop Overview

(เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย)

 • Workshop 2 วันเต็ม (ภาคทฤษฎี 1 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 วัน)
 • ภาคทฤษฎี (Day 1)
  • ข้อคิด 11 ข้อ ก่อนดีล TTA
  • เข้าใจความหมาย TTA รายบรรทัด
  • ขั้นตอนการวางแผน วาง Strategy อย่างเป็นระบบ
  • การเตรียมตัวนำเสนอ
  • Technic / Tactic ในการจัดการข้อโต้แย้งต่าง ๆ
  • แผนสำรอง / วิธีการรับมือ กรณีไม่สามารถปิด TTA ได้
  • Tracking System
  • วิธีปฏิบัติหาก TTA ไม่เป็นตามข้อตกลง
 • ภาคปฏิบัติ (Day 2)
  • Wrap-up เนื้อหาต่าง ๆ
  • เข้าใจแนวคิดของฝั่ง Buyer
  • Brainstorm Win-Win Strategy ที่ Buyer ยอมรับได้
  • จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอในรูปแบบเสมือน (Role Play) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอดีต Senior Buyer ตัวจริงเสียงจริงการเรียนการสอนใช้ตัวอย่างสมมติ ร่วมกับสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ที่ผู้เรียนประสบจริงในชีวิตการทำงาน

ผู้สอนจะไม่มีการร้องขอ ให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบริษัทMeet Facilitator (ประจำทั้ง 2 วัน)

“ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยตัวมันเอง” เรื่องที่เกิดขึ้นในการดีลกับ Modern Trade ก็เช่นกัน
ทฤษฎีนั้นสำคัญ แต่ประสบการณ์สำคัญไม่แพ้กัน Process / Method / Techic / Tactic จำเป็นต้องผสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละบริษัทต้องการจะ Deliver
Facilitator ของเราทั้ง 3 ท่าน และ Guest Speaker (อดีต Buyer) จะร่วมกันถ่ายทอดใน Workshop ครั้งนี้
Facilitator ท่านที่ 1 ตัวแทนฝ่าย Key Account Manager บริษัทใหญ่ : คุณวลัย หวังสถิตย์พร อดีต Senior Customer Manager, Unilever
  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี ในการบริหาร Modern Trade รายใหญ่ (โดยเริ่มต้น 10 ปีแรกใน Unilever) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ช่วยเหลือองค์กรใหญ่ๆ และ SME ในการปรับตัว
 • ประสบการณ์การบริหารงานแบบ End to End ด้วยแนวทาง Complete Solution ที่สามารถ Balance Requirements ของทั้งสองฝ่ายในแบบ Win-Win
Facilitator ท่านที่ 2  ตัวแทนพัฒนาบุคลากรในวงการ FMCG : คุณชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.
 • Consultant และผู้ร่วมก่อตั้ง iTalent (Thailand) Co., Ltd. Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในการ Recruit Commercial Professional ให้กับบริษัท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ขนาดใหญ่ (ยอดขาย 5,000 ล้าน จนถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี) ส่วนหนึ่งของรายชื่อลูกค้า PepsiCo, Colgate-Palmolive, Dutch Mill, Mead Johnson Nutrition เป็นต้น
 • ประสบการณ์ 13 ปีในวงการ FMCG ดูแล Sales ในบริษัทอันดับต้นๆ ของโลกในวงการ Consumer Product เช่น  Nestle, Dumex, DKSH และ Mars
 • เข้าใจ Core Competency ของ Sales Function ทำให้สามารถ Identify Gap, Develop/Close Gap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ Business Challenge ได้ตรงตาม Corporate Goal

Facilitator ท่านที่ 3 ตัวแทนฝ่ายผู้ที่เคยอยู่ทั้งฝั่ง Supplier และ Trade (Buyer) : คุณรวิกานต์ ไทยสีหราช 

  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี เริ่มต้นด้วยการเป็น Buyer รุ่นบุกเบิกของ Carrefour หลังจากนั้นได้ย้ายฝั่งไปร่วมงานกับ Supplier รายใหญ่หลายราย เช่น DKSH และย้ายกลับมาร่วมงานกับฝั่ง Retail  ปัจจุบันผันตัวเองเป็น Trainer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management
 • ไม่ว่า Supplier รายเล็กหรือรายใหญ่ ล้วนแต่มีความสำคัญกับ Retailer ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ

==> Role Play วันที่ 2 <== 
– พบกับตัวแทน Buyer ผู้มีประสบการณ์จากทั้ง 2 ฝั่ง : กับประสบการณ์รวมมากกว่า 10 ปี ในฐานะ Buyer จากทั้ง Tesco, Tops รวมถึง Retail ระดับโลกอย่าง IKEA และยังได้ผันตัวมาร่วมงานฝั่ง Supplier รายใหญ่หลายเจ้าของไทย

– จากประสบการณ์ที่มีทั้งสองฝ่าย ทำให้สามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win

– ดีล TTA เสมือนจริง ต่อหน้า Buyer ตัวจริงเสียงจริง

– Feedback ผลลัพธ์ทันทีหลังดีลจบ พร้อมคำแนะนำเมื่อลงสนามจริง

Workshop นี้เหมาะสำหรับ :

  • Modern Trade Manager / Group Key Account Manager ที่ต้อง Lead / Supervise / Coach ลูกทีมในการทำ TTA
  • Key Account Manager / Key Account Executive ที่ต้องเป็นผู้เตรียมข้อมูล / วามแผน / จัดทำ Presentation และเป็นผู้นำไปปฏิบัติ
  • Channel Manager / Trade Marketing / Category Manager ผู้ Support Sales, ผู้ควบคุม Spending Budget และ Channel Strategy
  • เหมาะกับผู้ที่ดูแล Account Big C โดยตรง (ผู้ที่ดูแล Account อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน)
 • Workshop นี้ไม่เหมาะกับ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหาร Modern Trade / Key Account

Upcoming Date & Location

วันอังคารที่ 12 และ พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (หลักสูตร 2 วัน)
เวลา 9.30 – 17.00น.
สถานที่: Jasmine City Hotel Bangkok @ Asoke (Sukhumvit 23)
แผนที่ : http://www.jasminecity.com/map/ (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)
การเดินทาง : MRT อโศก / BTS อโศก

ค่าใช้จ่าย : (รวมเอกสารประกอบ Workshop, Coffee Break วันละ 2 ชุด และอาหารกลางวัน-บุปเฟ่ต์ 2 มื้อ)

– ราคาปกติ 15,000 บาท + (VAT 7%)1,050.00 บาท = ราคารวม VAT 16,050.00 บาท
– ราคา Early Bird 12,000 บาท + (VAT 7%) 840.00 บาท = ราคารวม VAT 12,840.00 บาท (สำหรับผู้ชำระเงิน 6 ท่านแรก เท่านั้น)
– รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ที่นั่ง*กรณีขอใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

 • ราคาปกติ 16,050.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 15,000 บาท หักภาษีได้ 450.00 บาท ) ยอดโอนสุทธิ 15,600.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,840.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 12,000 บาท หักภาษีได้ 360.00 บาท) ยอดโอนสุทธิ 12,480.00 บาท

2. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน

**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”

บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : chutipong@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณป๊อป

โทร : 083-123-8814

Line-ID : @italent

Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand