A Step-by-Step Strategic Account Plan

Workshop

A Step-by-Step Strategic Account Plan

———————————————————-

ดีลดี ต้องมี Step

ดีลกับ MT ขั้นเทพ ต้องมี Account Plan

จัดโดย FBเพจ MT Clinic และ บริษัท iTalent (Thailand)

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
 2. เพื่อให้สามารถวางแผนงานที่สอดคล้องจากภายในสู่ภายนอกบริษัท และปฏิบัติได้จริงกับลูกค้า Modern Trade
 3. สามารถวาง Strategy ที่เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงในลูกค้าแต่ละ Account
 4. เพื่อสร้างการยอมรับในการเป็น Strategic Partner ร่วมกันระหว่าง Suppler และ Buyer/Retailer
 5. สร้างความตระหนักในเรื่องความคุ้มแค่ในการลงทุน (Return on Investment)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. Develop Core Competency ของ Function Sales
 2. สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน นำไปปฏิบัติ และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ
 3. สามารถคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของลูกค้าที่รับผิดชอบ
 4. สามารถนำเสนอแผนงานในรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับโดย Buyer/Retailer
 5. สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้กับสถานการณ์จริง
 

Workshop Overview

(เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย)

 • Workshop 2 วันเต็ม (ภาคทฤษฎี 1 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 วัน)
 • ภาคทฤษฎี (Day 1)
  • SWOT Analysis ที่เหมาะสมกับแต่ละ Account
  • Strategic Planning Process
  • Financial Impact ที่ Focus ฝั่ง Retailer
  • Activity Plan ที่ Buyer ต้องสนใจ
  • How to deliver an impactful presentation
 • ภาคปฏิบัติ (Day 2)
  • Wrap-up เนื้อหาต่าง ๆ
  • เข้าใจแนวคิด/ความต้องการของ Buyer/Retailer
  • จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอ Account Plan ในรูปแบบเสมือน (Role Play) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอดีต Senior Buyer ตัวจริงเสียงจริงการเรียนการสอนใช้ตัวอย่างสมมติ ร่วมกับสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ที่ผู้เรียนประสบจริงในชีวิตการทำงาน

ผู้สอนจะไม่มีการร้องขอ ให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบริษัทMeet Facilitator (ประจำทั้ง 2 วัน)

“ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยตัวมันเอง” เรื่องที่เกิดขึ้นในการดีลกับ Modern Trade ก็เช่นกัน
ทฤษฎีนั้นสำคัญ แต่ประสบการณ์สำคัญไม่แพ้กัน Process / Method / Techic / Tactic จำเป็นต้องผสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละบริษัทต้องการจะ Deliver
Facilitator ของเราทั้ง 3 ท่าน และ Guest Speaker (อดีต Buyer) จะร่วมกันถ่ายทอดใน Workshop ครั้งนี้
Facilitator ท่านที่ 1 ตัวแทนฝ่าย Key Account Manager บริษัทใหญ่ : คุณวลัย หวังสถิตย์พร อดีต Senior Customer Manager, Unilever
  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี ในการบริหาร Modern Trade รายใหญ่ (โดยเริ่มต้น 10 ปีแรกใน Unilever) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ช่วยเหลือองค์กรใหญ่ๆ และ SME ในการปรับตัว
 • ประสบการณ์การบริหารงานแบบ End to End ด้วยแนวทาง Complete Solution ที่สามารถ Balance Requirements ของทั้งสองฝ่ายในแบบ Win-Win
Facilitator ท่านที่ 2  ตัวแทนพัฒนาบุคลากรในวงการ FMCG : คุณชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.
 • Consultant และผู้ร่วมก่อตั้ง iTalent (Thailand) Co., Ltd. Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในการ Recruit Commercial Professional ให้กับบริษัท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ขนาดใหญ่ (ยอดขาย 5,000 ล้าน จนถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี) ส่วนหนึ่งของรายชื่อลูกค้า PepsiCo, Colgate-Palmolive, Dutch Mill, Mead Johnson Nutrition เป็นต้น
 • ประสบการณ์ 13 ปีในวงการ FMCG ดูแล Sales ในบริษัทอันดับต้นๆ ของโลกในวงการ Consumer Product เช่น  Nestle, Dumex, DKSH และ Mars
 • เข้าใจ Core Competency ของ Sales Function ทำให้สามารถ Identify Gap, Develop/Close Gap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ Business Challenge ได้ตรงตาม Corporate Goal

Facilitator ท่านที่ 3 ตัวแทนฝ่ายผู้ที่เคยอยู่ทั้งฝั่ง Supplier และ Trade (Buyer) : คุณรวิกานต์ ไทยสีหราช 

  • กับประสบการณ์ 20กว่าปี เริ่มต้นด้วยการเป็น Buyer รุ่นบุกเบิกของ Carrefour หลังจากนั้นได้ย้ายฝั่งไปร่วมงานกับ Supplier รายใหญ่หลายราย เช่น DKSH และย้ายกลับมาร่วมงานกับฝั่ง Retail  ปัจจุบันผันตัวเองเป็น Trainer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management
 • ไม่ว่า Supplier รายเล็กหรือรายใหญ่ ล้วนแต่มีความสำคัญกับ Retailer ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ

==> Role Play วันที่ 2 <== 
– พบกับตัวแทน Buyer ผู้มีประสบการณ์จากทั้ง 2 ฝั่ง : กับประสบการณ์รวมมากกว่า 10 ปี ในฐานะ Buyer จากทั้ง Tesco, Tops รวมถึง Retail ระดับโลกอย่าง IKEA และยังได้ผันตัวมาร่วมงานฝั่ง Supplier รายใหญ่หลายเจ้าของไทย

– จากประสบการณ์ที่มีทั้งสองฝ่าย ทำให้สามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win

– นำเสนอ Account Plan เสมือนจริง ต่อหน้า Buyer ตัวจริงเสียงจริง

– Feedback ผลลัพธ์ทันทีหลังดีลจบ พร้อมคำแนะนำเมื่อลงสนามจริง

Workshop นี้เหมาะสำหรับ :

  • Modern Trade Manager / Group Key Account Manager ที่ต้อง Lead / Supervise / Coach ลูกทีมในการทำ TTA
  • Key Account Manager / Key Account Executive ที่ต้องเป็นผู้เตรียมข้อมูล / วามแผน / จัดทำ Presentation และเป็นผู้นำไปปฏิบัติ
  • Channel Manager / Trade Marketing / Category Manager ผู้ Support Sales, ผู้ควบคุม Spending Budget และ Channel Strategy
  • เหมาะกับผู้ที่ดูแล Account Big C โดยตรง (ผู้ที่ดูแล Account อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน)
 • Workshop นี้ไม่เหมาะกับ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหาร Modern Trade / Key Account

Upcoming Date & Location

วัน : วันอังคารที่ 29 และ พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 (หลักสูตร 2 วัน)
เวลา : 9.30 – 17.00น.
สถานที่ : Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers ซอยเจริญกรุง 30 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้าม ICONSIAM (Google map)

ค่าใช้จ่าย : (รวมเอกสารประกอบ Workshop, Coffee Break วันละ 2 ชุด และอาหารกลางวัน-บุปเฟ่ต์ 2 มื้อ)

– ราคาปกติ 15,000 บาท + (VAT 7%)1,050.00 บาท = ราคารวม VAT 16,050.00 บาท
– ราคา Early Bird 12,000 บาท + (VAT 7%) 840.00 บาท = ราคารวม VAT 12,840.00 บาท (สำหรับผู้ชำระเงิน 6 ท่านแรก เท่านั้น)
– รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ที่นั่ง*กรณีขอใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

 • ราคาปกติ 16,050.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 15,000 บาท หักภาษีได้ 450.00 บาท ) ยอดโอนสุทธิ 15,600.00 บาท
 • ราคา Early Bird 12,840.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 12,000 บาท หักภาษีได้ 360.00 บาท) ยอดโอนสุทธิ 12,480.00 บาท

2. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน

**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”

บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : chutipong@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณป๊อป

โทร : 083-123-8814

Line-ID : @italent

Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand