HR

เกณฑ์การหา Salesman ตัวท๊อป!!

Posted on

ถ้าจะหา Salesman สักคน สิ่งที่มองหาในการคัดเลือกส่วนใหญ่หนีไม่พ้น ดูที่บุคลิกคล่องแคล่ว ที่ทักษะการนำเสนอ บางเคสต้องมีทักษะในการเจ๊าะแจ๊ะลูกค้าประกอบด้วยจะดีงาม ผมว่าก็ไม่น่าจะผิด แต่คิดว่าดูแค่นี้ไม่น่าจะพอ น่ามีเกณฑ์อะไรที่ดูเป็นหลักเป็นฐาน อ้างอิงหลักสถิติประกอบการตัดสินใจบ้าง วันนี้คลายข้อสงสัยละครับ HBR.org ได้ทำ research โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ (จากงานที่ Salesman ทำ ผ่านทางระบบ Digital) โดยเน้นไปที่ Salesman กลุ่ม B2B (Business to Business – ขายลูกค้าองค์กร) ชัดเจนมาก ๆ ที่ Salesman ตัวท๊อปนั้นแตกต่างจาก Salesman ทั่ว ๆ ไป เมื่อเทียบกันในหลาย ๆ มิติ เช่น   การบริหารเวลา – ตัวท๊อปนั้นจะใช้เวลาในการสื่อสารกับลูกค้ามากกว่า Salesman ทั่วไป 4 ชั่วโมงต่อวีค เทคนิคการขาย – เขาจะทำการ […]