Engagement

แทงใจดำ HR มั๊ยล่ะ?

Posted on

สิ่งที่คิด vs. ความจริง 56% ของคนเป็น HR บอกว่า Engagement (การสร้างความผูกพันธ์กับองค์กร) และ Retention (การรักษาคนเก่งให้อยู่นานๆ) เป็นสิ่งแรกๆ ที่พวกเขาให้ความสำคัญ แต่ในชีวิตจริง มี HR เพียงแค่ 19% เท่านั้น ที่มี Process ในการดูแลทั้งสองเรื่องอย่างเป็นทางการและจับต้องได้ ผลเสียของการที่พนักงานไม่มี Engagement นี่ชัดเจน เพราะนอกจากจะ ไม่ Productive แล้ว ยังจ้องจะเปลี่ยนงานอยู่ร่ำไป ซ้ำร้ายอาจทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมดำดิ่งไปด้วย   ถามว่า แล้วมีวิธีในการรักษาคนเก่งแบบจับต้องได้แนะนำหรือไม่ ผมขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้ของ องค์กรระดับโลกอย่าง Google ที่ให้ความสำคัญกับ Retention HR ระดับสูงของ Google บอกว่า มี 2 ทางที่จะรักษาคนเก่งไว้ได้ 1. The quality of the people they work […]