HR Workshop – Best MBTI types To Head Your HR Career Growth

 

 

ปรับ performances การทำงาน เพื่อความสุขและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วย MBTI เครื่องมือวัดรูปแบบบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาที่เป็นที่นิยมในระดับโลก

ด้วยการเริ่มต้นสำรวจ –> หาความเหมาะสม –> ทำความเข้าใจไทป์ตนเองและงานที่ทำ –> พร้อม knowhow การปรับตัวที่มาจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยประสบปัญหาในแบบเดียวกับคุณ

 


เจาะลึกตัวตนและค้นหาจุดสมดุลของลักษณะงานที่ทำอยู่


โดยอาจารย์ วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช  

Certified MBTI Practioner 2010, Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA).

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรมให้กับองค์กรมากกว่า 700 รุ่น


ทำได้ VS ทำได้ดี??

คุณอาจจะเคยแต่ ประเมินแต่ performances พนักงานในองค์กร

แล้ว performances การทำงานของคุณล่ะ

ทุกวันนี้เป็นแบบไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ทำได้ กับ ทำได้ดี ?

ทุกวันนี้ HR อย่างคุณกำลังทำงานโดยฝืนธรรมชาติตัวเองอยู่หรือไม่

ถึงแม้จะทำงานได้สำเร็จ แต่เมื่อจบงาน งานจบ คุณสูญเสียไปเท่าไหร่ ?

ตัวตนคุณกำลังถูกบั่นทอนจนรู้สึกสูญเสียจิตวิญญาณไปทุกขณะการดูแลพนักงานอื่นหรือไม่

การทำงานด้วยความรู้สึกฝืนตัวตนตลอดทั้ง process จะทำลายทั้ง ตัวคุณ ความสัมพันธ์รอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว

และที่เลวร้ายที่สุด คือทำลาย career growth ที่คุณตั้งใจทุ่มเทมาตลอด

มาเริ่ม ให้ถูกวิธี ด้วยการมองเห็นให้ถูกจุด ขุดค้นและสำรวจ พร้อมทำความเข้าใจ เพื่อหาจุดปรับสมดุล ให้กับ

ธรรมชาติตัวตน <—->>>—–<<<<—-> งานที่ทำ


HR Workshop – Best MBTI types

To Head Your HR Career Growth

 

Productivity ที่องค์กรต้องการ 

engagement ที่มุ่งหวังให้เกิด

สามารถเป็นจริงได้  โดยเริ่มจาก การมีฟันเฟืองที่ดี”

พนักงาน High Performance High Potential คือผลผลิตจาก HR Professional

efficiency พนักงาน 

= สะท้อน =

efficiency ของ HR


ปรับ Performances การทำงานของ HR ที่กำลังมีปัญหาอยู่

* ปัญหาในการทำงานที่กระทบจากการเป็นตัวเองมากไป หรือการใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่เป็นตนเอง

* ภาวะ Burn Out  จากการทำงานที่ไม่ถูกกับลักษณะของตนเอง ส่งผลทั้งความสุขในชีวิต และกระทบกับสุขภาพกายและใจ

* สุดท้าย Career growth ที่วางแผนไว้ ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะ performances การทำงานในปัจจุบันไม่พัฒนา


เวิร์คชอปนี้จะช่วยให้ HR


 • เรียนรู้และเข้าใจว่ารูปแบบบุคลิกภาพมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของคน เช่น ในด้านการสื่อสาร สไตล์การทำงาน การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ เป็นต้น
 • เข้าใจไทป์หรือลักษณะของตัวเองที่มีผลกับการทำงาน ช่วยให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จ เช่น จากประสบการณ์จริง คนที่เป็น Introvert แต่ทำอาชีพ seller เมื่อต้องไปพบลูกค้า แล้วลูกค้าไม่อยู่พบ ปรากฎว่ากลับดีใจ รู้สึกโล่งที่ไม่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • ค้นพบจุดปรับสมดุลในความเป็นธรรมชาติของตัวเรา กับลักษณะงานที่เรากำลังทำ จุดสมดุลการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งเราและองค์กรแบบ win-win
 • รู้วิธีรับมือในทางปฏิบัติ ยืนยันจากประสบการณ์จริงของนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา ช่วยนำไปปรับ performances การทำงานได้จริง เพิ่มความสามารถของตนเองและทีมในการบรรลุเป้าหมายการทำงานได้ง่ายและทำให้เป็นจริงมากขึ้น
 • เพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างคนในองค์กร
 • ความรู้เรื่องไทป์นี้ ยังช่วยให้เรารับรู้อาการของความเครียด และ burnout ในตัวเราและผู้อื่น ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีไทป์ NF ที่มีธรรมชาติคือมักให้ค่ากับเรื่องมนุษย์นิยม อุดมคติ ถ้าต้องทำงานที่มีการแข่งขัน เหยียบหัวกันสูง  หรืองานที่อยู่ในกรอบกฎระเบียบ ระบบอาวุโส หรือ อำนาจนิยมเป็นหลัก ทำสัก 3 ปีอาจถึงขั้น ซึมเศร้า
 • เมื่อการทำงานลงตัว ทั้งระหว่างตนเอง-งาน, ตนเอง – ทีม, HR – แผนกต่างๆ,HR – candidates,    —–> career growth


ประโยชน์ของ MBTI มีมากไปกว่าการเข้าใจตนเองและผู้อื่น หรือปรับตัวให้เข้ากัน

แต่ MBTI ทำให้เกิดการพัฒนา Cognitive Functions(การทำงานของสมอง) ของตนเอง และดึงมาใช้เป็นความสามารถตัวเรา
วิทยากร    อาจารย์ วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช 

(CPA, MBA, MA)

 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • ประสบการณ์นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรมมากกว่า 10 เล่ม

 

 

Workshop นี้เหมาะสำหรับ

 • Every HR Professionals ที่ต้องการเติบโตในสายงาน
 • ผู้ที่สนใจในสายอาชีพ HR / HRD / HRM / HROD / HRBP
 • ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะกับอาชีพ HR หรือไม่

Upcoming Date & Location

วันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561

เวลา: 09.30 น. – 17.00 น.

สถานที่: Jasmine City Hotel Bangkok @ Asoke (Sukhumvit 23)

แผนที่ : http://www.jasminecity.com/map/ (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)

 

Price: 

Full day workshop รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเอกสารประกอบการทำ Workshop + MBTI Test
Regular : 5,900 บาท/ท่าน
Early Bird : 4,900 บาท/ท่าน (สำหรับผู้ที่ชำระเงินวันนี้ – 17 ส.ค 61 เท่านั้น )

 

*กรณีขอใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

2. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

2.1. 4,900 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 4,579.44. หักภาษีได้ 137.38 บาท) ยอดโอนสุทธิ 4,711.54 บาท

2.2. 5,900 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 5,514.02 หักภาษีได้ 165.42 บาท) ยอดโอนสุทธิ 5,673.08 บาท

3. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent

4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน

**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”

บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : rattanakorn@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาง
โทร : 085-846-6048
Line-ID : @italent
Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand